TAO (társasági adó) 2024:
Minden egy helyen a 2024-es TAO bevallásról

Ábrahám-Csengeri Anikó

Az egyik legfontosabb adónem a cégek életében 2024-ben a társasági adó (TAO), amely aktualitásait nézzük meg ebben a bejegyzésben. Nézzük meg, mi a társasági adó lényege, kiket érint az adó, és mi a társasági adó mértéke 2024-ben! 

Mi a Társasági adó (TAO)?

A társasági adó egy speciális hazai adónem, amelyet a társas vállalkozások fizetnek, ideértve a korlátolt felelősségű társaságokat és a betéti társaságokat is. A társasági adó 2024-ben is egy opcionálisan választható adózási forma, amelyet akkor érdemes alkalmazni egy vállalkozásnak, ha kedvezőbb feltételeket kínál számára, mint például a kisvállalati adó. A választás az adott vállalkozói tevékenységtől és a vállalkozás bevételétől függ.

A társasági adó fizetési kötelezettsége akkor keletkezik, amikor a vállalkozás eldönti, hogy ezt az adózási formát választja, és az adózásra kötelezett időszakban (általában egy adóévben) megfelel a társasági adó szabályainak.

A vállalatoknak, akik éves adóbevallást készítenek, 2024. május 31-ig kell elkészíteniük és benyújtaniuk a TAO bevallásukat. Az adó mértéke 2024-ben is 9%, és az alap az adózás előtti eredményből kerül meghatározásra.

Mikortól, kiknek és meddig kell fizetni a társasági adót?

A társasági adó törvény szerint ennek az adónemnek lehetnek belföldi és külföldi adóalanyai:

1. Belföldi személyek

Belföldi illetőségű személyek esetén a társasági adó 2024. évi fizetési kötelezettsége akkor keletkezik, amikor közokiratba foglalják a társasági szerződést (vagy amikor létrejön a vállalat). A társasági adó belföldi adóalanyai közé soroljuk:

 • Az egyéni cégeket, a gazdasági társaságokat, az ügyvédi irodákat, a végrehajtó irodákat, a közjegyzői irodákat és a szabadalmi ügyvivői irodákat;
 • az állami vállalatokat, az állami gazdálkodó szerveket, a trösztöket, bizonyos jogi személyek vállalatait és leányvállalatait;
 • a szövetkezeteket és az alapítványokat, a közalapítványokat, a köztestületeket, az egyesületeket és a lakásszövetkezeteket;
 • a felsőoktatási intézményeket és az általuk működtetett intézményeket, például a diákotthonokat;
  az egyházi jogi személyeket;
 • az erdőbirtokossági társulatokat, a vízitársulatokat, az európai területi társulásokat;
  az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakat;
 • a bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján kezelt vagyont;
 • olyan külföldi személyeket, akik hazai üzletvezetési székhellyel rendelkeznek;
 • illetve a társasági adó alanya az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) és az ERIC (Európai Kutatási Infrastruktúráért Felelős Konzorcium) is.
Mikor szűnik meg az adófizetési kötelezettség?

Belföldi adóalany esetén a társasági adó fizetési kötelezettség akkor szűnik meg, amikor a belföldi vállalkozás megszűnik, vagy amikor kikerül a 2024-es társasági adó törvény hatálya alól (például más adózási forma választása esetén).

2. Külföldi személyek

A társasági adó törvénye szerint külföldi személy esetén akkor válik érvényessé a társasági adófizetési kötelezettség, amikor megtörténik a fiók cégbírósági bejegyzése. Cégnyilvántartásba nem bejegyzett telephely esetén a társasági adófizetési kötelezettség az első jognyilatkozat megtételének dátumától kezdődik.

A társasági adó 2024. évi külföldi adóalanyai közé soroljuk az ingatlannal rendelkező magyar társaság olyan külföldi tagját, aki részesedésének kivonása, elidegenítése során jövedelemhez jut, illetve az olyan külföldi vállalkozásokat, amelyeknek telephelye Magyarországon van.

Mikor szűnik meg az adófizetési kötelezettség?

Külföldi társasági adóalany esetében a társasági adó fizetési kötelezettség akkor szűnik meg, amikor a fióktelep törlésre kerül a cégnyilvántartásból. Emellett a felszámolási eljárás kezdetétől vagy a megszűnést eredményező jognyilatkozat megtételének napjától is megszűnhet.

Hogyan számítjuk ki a TAO-t 2024-ben?

A társasági adó számítása 2024-ben változatlanul zajlik: a társasági adó tárgya a társas vállalkozás vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenysége, az adó alapja pedig az éves üzleti beszámolóban kimutatott adózási eredmény, amelyet a korrekciós tételek befolyásolnak.

A társasági adó képlete 2024-ben a következő:

1️⃣ adóévi bevételek – adóévi költségek és ráfordítások = adózás előtti eredmény;

2️⃣ adózás előtti eredmény – csökkentő korrekciós tételek + növelő korrekciós tételek = a társasági adó 2024 évi alapja;

3️⃣ adóalap x 9% társasági adókulcs = számított társasági adó;

4️⃣ számított társasági adó – adókedvezmény = a befizetendő társasági adó 2024 évi összege.

TAO adóalapot csökkentő vagy növelő tételek (TAO számítás 2-es pontja)

A 2024 társasági adó számításával kapcsolatban fontos megérteni, hogy mi a társasági adó alapját növelő vagy csökkentő korrekciós tételek jelentése. A társasági adó alapját növelő korrekciós tételek olyan szankcionálható magatartásokat foglalnak magukban, melyek megkérdőjelezhetik, hogy a társaság valóban az ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelően járt-e el. A társasági adó alapja csökkenthető, ha a társaság olyan tevékenységet végez, amelyet az állam támogat (például kutatási tevékenységek, ingatlanfejlesztés, KKV beruházások).

A TAO-adóalapot módosító tételek listája:
 1. Veszteségleírás
 2. Céltartalék képzése, felhasználása
 3. Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás
 4. Kapott (járó) osztalék, részesedés
 5. Fejlesztési tartalék
 6. Szakképzésben közreműködő adózó
 7. Pályakezdő, munkanélküli, egyéb személy foglalkoztatása
 8. Megváltozott munkaképességű foglalkoztatása
 9. Munkavállalók mobilitását célzó juttatásokhoz kapcsolódó kedvezmények
 10. Bírságok, jogkövetkezmények
 11. Adóellenőrzési, önellenőrzési megállapítások
 12. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
 13. Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak
 14. Adomány és támogatás kedvezménye
 15. Kkv beruházási kedvezmény
 16. Korai fázisú vállalkozásban való részesedésszerzés kedvezménye
 17. A tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés
 18. Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye

Adókedvezmények (TAO számítás 4-es pontja)

2023. december 30-ig a kalkulált adó összege legfeljebb 80%-kal csökkenthető fejlesztési adókedvezmény címén, és ebből a csökkentett összegből – legfeljebb 70%-ig – vehető igénybe más adókedvezmény. Így nincs lehetőség teljes, 100%-os adókedvezményre; tehát az adó összege nem csökkenthető nullára.

2023. december 31-től (azaz a 2024-es adóévre vonatkozóan) változott az adókedvezmények igénybevételi sorrendje a kutatás-fejlesztési adókedvezmény bevezetése miatt. A kalkulált társasági adóból a kutatás-fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett összeg legfeljebb 80%-áig vehető igénybe fejlesztési adókedvezmény, majd ebből a csökkentett összegből – legfeljebb 70%-ig – vehető igénybe más adókedvezmény. A kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezményével az adózó akár nullára is csökkentheti a kalkulált adót.

Adókedvezmények listája:
 1. A 80 százalékos korlát szerinti fejlesztési adókedvezmény
 2. A 70 százalékos korlát szerinti adókedvezmények
  1. Látvány-csapatsportok támogatása
  2. Filmgyártás támogatása
  3. Szövetkezeti közösségialap-képzés
  4. Kkv beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény
  5. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye
  6. Élő zenei szolgáltatás adókedvezménye

Ügyelj a szakszerű dokumentálásra, és válassz egy megfelelő könyvelőcéget

Nem csupán egyes költségek esetében fontos a megfelelő dokumentáció és alátámasztás, hanem az adókedvezmények, például az energiahatékonysági beruházások vagy fejlesztési adókedvezmények igénybevételekor is kiemelten fontos, hogy megfelelően vezess nyilvántartásokat, és a bevallást a törvényi előírásoknak megfelelően töltsd ki, pontos adatokkal ellátva a kedvezményekre vonatkozóan!

Sajnos ha erre nem figyelsz oda megfelelően, akkor egy kötelező adóellenőrzés során (a harmadik évben) az adóhatóság megkérdőjelezheti a kedvezmény igénybevételének jogosságát, ami jelentős extra terhet jelenthet a vállalkozásod számára!

Várunk irodáinkban sok szeretettel akár ezzel, akár más témákkal kapcsolatban!
Mit mondanak rólunk az ügyfeleink? (rövid videó):

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok
nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére sem.

2024-es áraink

Kérlek vedd figyelembe, hogy ha később olvasod a bejegyzést, az áraink közben változhattak. Áraink minden esetben egyéni megállapodás eredménye, az alábbi minimum árak kiindulásként szolgálnak. Az árak 2022. novembertől változtatásig érvényesek, az Áfát nem tartalmazzák.

Egyéni vállalkozó: 15 000 Ft-tól/hó
Egyéni vállalkozó átalányadózó: 22 000 Ft-tól/hó
Őstermelő (nem főállású): 10 000 Ft-tól/negyedév
Őstermelő (főállású): 30 000 Ft-tól/negyedév
Gazdasági társaság (Kft, Bt): 40 000 Ft-tól/hó
Adótanácsadás: 20 000 Ft-tól/óra
Éves zárás díja: 1 havi könyvelési díj
Bérszámfejtés: állandó 3 500 Ft/fő, alkalmi 3 500 Ft/fő

Kedvezményeink új ügyfeleink felé

Minden új ügyfelünknek a bérszámfejtését ingyen elvégezzük a 2023-as évben! Minél hamarabb leszel az ügyfelünk, annál több kedvezményre leszel jogosult.
Jelentkezz be ingyenes online vagy személyes konzultációnkra!

Kik vagyunk?

Ábrahám-Csengeri Anikó

Főkönyvelő, irodavezető
Közgazdász, Regisztrált mérlegképes könyvelő, Adótanácsadó

Vörös-Papp Gabriella

Könyvelő, bérszámfejtő
Mérlegképes könyvelő

Horváth Márta

Bérszámfejtő
Tb és bérügyi szakelőadó, Emberi erőforrás tanácsadó

Bálint Petra

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Fodor Vanessza

Adminisztrátor

Móricz Judit

Adminisztrátor

Küldd el nekünk ezt az űrlapot kitöltve, hogy felvehessük veled a kapcsolatot!

Szeretnél értesülni kedvezményeinkről és a legfrissebb adózási aktualitásokról? Iratkozz fel a kéthetente megjelenő hírlevelünkre!

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzésre vonatkozó törvények és adószabályok változhattak a bejegyzés megírása óta. Kérjük kérdezze könyvelőjét vagy minket a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel legfrissebb híreinkre és kedvezményeinkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd a legfrissebb híreket és az aktuális kedvezményeinket!
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue