A számlázás szabályai 2022-ben

Ábrahám-Csengeri Anikó

Számlázás kötelező elemei 2022

Sokszor látunk helytelenül kiállított számlákat, ezért most összeszedtük, hogy mire figyelj a számla kitöltése során 2022-ben. A számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza részletesen, nehezen értelmezhető jogi szövegkörnyezetben. Itt most átfogalmazzuk mindezt normális emberi nyelvre.

Minden számlán kötelező feltüntetni
 • számla kibocsátás kelte
 • számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja
 • számlakiállító neve, címe, adószáma
 • vevő neve, címe
 • belföldi adóalany esetén a vevő adószáma (a magánszemélynél nincs adószám)
 • értékesített termék/szolgáltatás megnevezése
 • értékesített termék/szolgáltatás mennyisége
 • értékesített termék/szolgáltatás nettó egységára (adó nélküli értéke)
 • számla nettó értéke (adó nélküli értéke)
 • az ÁFA százaléka és értéke
Opcionálisan feltüntethető
 • fizetési mód (a gyakorlatban többnyire minden számlán fel van tüntetve)
 • fizetési határidő (a gyakorlatban többnyire minden számlán fel van tüntetve)
 • értékesített termék/szolgáltatás besorolási jelölése (pl. VTSZ / SZJ / TESZOR szám, stb.)
Különleges esetenként az ÁFA törvény további kötelező tartalmi elemeket is előír
 • számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől (a gyakorlatban többnyire minden számlán fel van tüntetve)
 • alkalmazott árengedmény, amennyiben azt az egységár nem tartalmazza (azaz, amennyiben az egységár nem kedvezményes, akkor fel kell tüntetni a kedvezmény mértékét is)
 • közösségi adószám EU-s vevő esetén
 • számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz
 • „e.v.” jelölés és nyilvántartási szám, amennyiben a számlát egyéni vállalkozó állítja ki
 • devizás számla esetén, az ÁFA értéke forintban átszámolva, illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyam
 • adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. NAV által felsorolt adómentességi ok) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól
 • „Kisadózó” kifejezés feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik. A KATA változásával ez a felirat már nem kötelező elem.
 • „fordított adózás” kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
 • „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási módot választotta
 • „önszámlázás” kifejezés feltüntetése, ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki
 • új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok (259. § 25. pont) EU-n belüli, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszköz esetén
 • „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
 • „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” kifejezés feltüntetése használt ingóság értékesítése esetén
 • „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások” kifejezés feltüntetése műalkotás értékesítése esetén
 • „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezés feltüntetése gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
 • pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője (pl. könyvelő) állította ki

Számlázás szabályai 2022

A számlázási szabályokat az ÁFA tv. X. fejezete taglalja részletesen, és a NAV minden évben közzé teszi honlapján a témával kapcsolatos összefoglalót. Itt a gyakorlatban leginkább jellemző számlázási szabályokat mutatjuk be.

NAV online bekötés

2018.07.01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell NAV Online bekötés funkcióval és jelenteni kell a belföldi adóalanyok között számlázott 100 ezer Ft ÁFA tartalmat elérő számlákat.
2020.07.01-től értékhatártól függetlenül minden belföldi adóalanynak kiállított számlát kell beküldeni a NAV-nak.

2021.01.01-től már minden számlát be kell küldeni a NAV-nak, ideértve a magánszemélyeknek kiállított számlákat is. Speciálisan továbbra is előfordulhatnak olyan számlák, amiket továbbra sem kötelező jelenteni (pl. számviteli bizonylat helyett kiállított számla, külföldi ÁFA kulccsal kiállított számla külföldi vevőnek).

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

2016.01.01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüponttal. Tilos használni olyan elavult vagy nem frissített számlázó programot, ami nem tartalmazza ezt a funkciót.

Számlázó program bejelentése

A számlázó programok vásárlását 2021. január 4-e óta nem kell bejelenteni a NAV-nak. Az erre szolgáló SZAMLAZO nyomtatványt is megszüntette a NAV.

Számlapéldányok

2010.04.01-től a számlát nem kell példányszámozni, 2010.09.27-től pedig nem kell megkülönböztetni a számla eredeti- és másolati példányát. Számláidon tehát ne tüntess fel se példányszámozást, se a számla példányait megkülönböztető feliratokat.

Számla kelte

A számlán a számla keltének mindig annak a napnak kell lennie, amikor a számlát kiállítod. A számla kelte elméleti esetben tehát sem múltbéli, sem jövőbeli dátum nem lehet. Sokan azonban tévhiteken alapulva variálnak a számla kelte dátumozásánál, és múltbéli időpontot adnak meg, pedig a számla keltének semmilyen jelentősége nincs, így teljesen felesleges ezzel bárkinek is trükközni.

Könyvelés és ÁFA bevallás szempontjából a számla teljesítésének időpontja a mérvadó, ami pedig lehet múltbeli és jövőbeli dátum is. Fontos tudnod, hogy a számla szigorú számadású bizonylat, így a számla kelte sosem lehet korábbi, mint a legutóbbi kiállított számla keltének dátuma.

Számla sorszáma

Azonos cégnév alatt tilos azonos sorszámmal számlát kiállítani. Amennyiben több számítógépen, egymástól teljesen függetlenül (nem hálózatba kötve) számítógéppel állítod ki számláidat, úgy minden gépen/telephelyen állítsd be a számlázó programban a számla sorszámozása előtt feltüntetendő előtagot. (pl. egyik telephelyen A22/00001, másik telephelyen pedig B22/00001).

Az előtag beállításával tudsz arról gondoskodni, hogy a különböző gépeken/telephelyeken kiállított számlák külön tartományban kapják a sorszámot, így teljes biztonsággal elkerülheted, hogy azonos cégnév alatt azonos sorszámmal állíts ki számlát. A számla sorszáma bármilyen formátumú lehet, a lényeg, hogy cégen belül egyedileg azonosítsd a számlát.

Számla aláírása

A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes. Ez a számlázási szabály teszi egyébként lehetővé azt is, hogy a számlát egyszerűen akár e-mailben is átküldheted a vevőnek, a vevő így kinyomtathatja azt, Te pedig megspórolhatod a postaköltséget.

Az előleg számlázása

2004. májusában megszűnt az előleg számla, mint önálló bizonylat. Előleg számlázása esetén állíts ki egy hagyományos számlát, ahol az értékesített termék neve az legyen, hogy „Előleg” és közvetlen alatta a megjegyzésként tüntesd fel, hogy az előleget milyen termékkel/szolgáltatással kapcsolatban számláztad ki a vevő részére.

Az előleg tehát sosem magára a teljes számlára értendő, hanem a számla egy adott tételére, ezzel összhangban alakította ki a NAV az erről történő adatszolgáltatást is. Az előleg számla tehát nem más, mint egy normál számla, amin előleg nevű tétel található.

Számla módosítása

A már kiállított (sorszámmal rendelkező) számla tartalmilag nem módosítható. Két lehetőséged van a javításra:

 1.  A számla érvénytelenítéséhez állíts ki egy érvénytelenítő (storno) számlát, majd állíts ki egy új számlát a kívánt tartalommal, így összesen három számla keletkezik: rossz számla, rossz számla stornója, jó számla.
 2. A számlát egy lépésből helyesbítheted, ha egy új (helyesbítő) számlát állítasz ki, ami tartalmilag hivatkozik az elrontott számlára, így összesen csak két számla keletkezik: rossz és a helyesbítő.
EU-s számla ÁFA nélkül

Csak akkor számlázhatsz ÁFA felszámítása nélkül EU-s ügyfélnek, ha Ön is és a vevő is rendelkezik érvényes közösségi adószámmal. Ilyen számla esetén kötelező feltüntetni az eladó és a vevő közösségi adószámát, az ÁFA értékét forintban átszámolva, illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyamot. Amennyiben a külföldi vevő nem rendelkezik közösségi adószámmal vagy a gazdasági esemény nem felel meg az ÁFA tv. 89§.-nak, úgy az ÁFA-t mindenképp fel kell neki számítani, nem mentség az, hogy a vevő EU-s országba tartozik.

Számla nyelve

A számlát a magyar nyelven kívül bármilyen élő idegen nyelven is kiállíthatod, de ilyenkor javasolt a magyar fordítás feltüntetése (kétnyelvű számla). Az adóhatóság az angol, német vagy francia nyelven kiállított számlákat is elfogadja, de ha ettől eltérő idegen nyelvet használsz, akkor egy ellenőrzés során a NAV kérheti a számla fordítóiroda által elvégzett hiteles fordítását.

Az egyszerűsített számla

A számla egyszerűsített adattartalommal is kiállítható, de csak akkor, ha a gazdasági esemény a számla kiállításkor megvalósul (pl. készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén). Ilyenkor a számlán a bruttó végösszeget kell feltüntetni és az ÁFA összeg helyett a bruttó összeg ÁFA tartalmát kell százalékosan meghatározni. Figyelem! Ez nem egyenlő az alkalmazott ÁFA kulcs százalékával!. Pl. 27%-os ÁFA esetén 21.26% van feltüntetve, ami azt jelenti, hogy a bruttó 127 Ft végösszeg 21.26%-a az ÁFA, vagyis 27 Ft.

Az elektronikus számla

A számla kiállításakor dől el, hogy egy számla elektronikus vagy papír alapú. Az ÁFA törvény szerint csak az tekinthető e-számlának, amit elektronikusan állítottak ki és fogadtak be. Abban az esetben, ha ebből a két feltétel közül az egyik nem igaz, már nem beszélhetünk e-számláról. Amennyiben tehát a számlát kinyomtatod (papír alapon bocsátod ki), onnantól kezdve papír alapú számláról beszélünk, teljesen független attól, hogy az végül miként jut el a vevőhöz.

Az e-számla attól lesz e-számla, hogy megfelel az ezt leíró szigorú követelményeknek, nem pedig attól, hogy e-mailben küldöd ki. A legtöbb embernek nincs is szüksége e-számla kiállításra, mert nem az az igényük, hogy e-számlát szeretnének kiállítani, hanem az, hogy ne kelljen postára menni a számlát feladni és e-mailben át lehessen küldeni a vevőnek. Az ismert online számlázó programokban ezért lehetőség van e-számlák kiállítására és a papír alapú számlák postaköltség nélküli küldésére is.

Várunk irodáinkban sok szeretettel!

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok
nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére sem.

2022-es áraink

Kérlek vedd figyelembe, hogy ha később olvasod a bejegyzést, az áraink közben változhattak. Áraink minden esetben egyéni megállapodás eredménye, az alábbi minimum árak kiindulásként szolgálnak. Az árak 2022. januártól változtatásig érvényesek, az Áfát nem tartalmazzák.

Egyéni vállalkozó: 10 000 Ft-tól/hó
Egyéni vállalkozó átalányadózó: 18 000 Ft + Áfa-tól /hó
Őstermelő (nem főállású): 6 000Ft-tól/negyedév
Őstermelő (főállású): 15 000 Ft-tól/negyedév
Gazdasági társaság (Kft, Bt): 25 000 Ft-tól/hó
Adótanácsadás: 20 000 Ft/óra
Éves zárás díja: 1 havi könyvelési díj
Bérszámfejtés: állandó 3 000 Ft/fő, alkalmi 450 Ft/fő/bejelentés

Kedvezményeink új ügyfeleink felé

Minden új ügyfelünknek a bérszámfejtését ingyen elvégezzük a 2022-es évben! Minél hamarabb leszel az ügyfelünk, annál több kedvezményre leszel jogosult.
Jelentkezz be ingyenes online vagy személyes konzultációnkra!

Kik vagyunk?

Ábrahám-Csengeri Anikó

Főkönyvelő, irodavezető
Közgazdász, Regisztrált mérlegképes könyvelő, Adótanácsadó

Vörös-Papp Gabriella

Könyvelő, bérszámfejtő
Mérlegképes könyvelő

Radics-Varga Rita

Könyvelő
Számviteli szakügyintéző, Tb-bér ügyintéző

Horváth Márta

Bérszámfejtő
Tb és bérügyi szakelőadó, Emberi erőforrás tanácsadó

Király Dóra

Számviteli ügyintéző
Államháztartási ügyintéző

Bálint Petra

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Küldd el nekünk ezt az űrlapot kitöltve, hogy felvehessük veled a kapcsolatot!

Szeretnél értesülni kedvezményeinkről és a legfrissebb adózási aktualitásokról? Iratkozz fel a kéthetente megjelenő hírlevelünkre!

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzésre vonatkozó törvények és adószabályok változhattak a bejegyzés megírása óta. Kérjük kérdezze könyvelőjét vagy minket a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel legfrissebb híreinkre és kedvezményeinkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd a legfrissebb híreket és az aktuális kedvezményeinket!
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue