Éves zárás, számviteli beszámoló

Ábrahám-Csengeri Anikó

Mi az éves beszámoló?

Az éves beszámoló egy olyan kimutatás, amelyet a a 2000. évi C. számviteli törvény szerint a gazdálkodó, vállalkozó üzleti évéről, működéséről, vagyoni helyzetéről kell elkészíteni. A beszámoló minden évben az üzleti év könyveinek zárása után készül el.

Ennek a beszámolónak megbízható, valós képet kell nyújtania arról, hogy milyen eszközökkel rendelkezik a vállalkozás és milyen forrásból származik a vagyon, valamint a vállalkozás pénzügyi helyzetéről és a tevékenységéről is hiteles képet kell mutatnia.

Az éves beszámoló tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékleteket

A számviteli beszámoló elkészítése és közzététele

A számviteli beszámoló készítése egy pár esetet leszámítva kötelező. A közzététel módjában azonban vannak eltérések, attól függően, hogy az adott szervezet vagy gazdálkodó hol is van nyilvántartva.

A cégbíróságon nyilvántartott gazdasági társaságok, amelyek a számviteli beszámolójuk közzétételére kötelezettek, azoknak az Igazságügyi Minisztérium erre a célra létrehozott e-beszámoló honlapján kell beszámolóikat feltölteniük május 31-ig. 

Kinek kell, kinek nem kell számviteli beszámolót készítenie?

Főszabály szerint a gazdasági társaságok számviteli beszámoló benyújtására és közzétételére kötelezettek. (Bt., Kft., Kkt., szövetkezet, részvénytársaság, egyéni cég, egyszemélyes Kft., egyéb szervezetek)

Nézzük inkább, hogy kiknek nem kell:

 • az egyéni vállalkozónak, magánszemélyeknek (pl. egyéni ügyvéd)
 • a bíróságon nem bejegyzett egyéb szervezeteknek.

A számviteli beszámoló típusai

A gazdálkodók, vállalkozások 6 különböző beszámoló közül választhatnak, de a törvény előírja, hogy melyik beszámolót milyen feltételek teljesülése esetén választhatják vagy nem választhatják.

Beszámolók típusai:

 • éves beszámoló
 • egyszerűsített éves beszámoló
 • mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
 • IFRS szerinti éves beszámoló
 • összevont (konszolidált) éves beszámoló
 • egyszerűsített beszámoló
Az éves beszámoló

Az éves beszámoló beadását a Számviteli törvény írja elő, mint alapvető beadandót. Mindenki, aki ettől egyszerűbb számviteli pénzügyi beszámoló beadására jogosult, az bizonyos feltételeknek meg kell, hogy feleljen.

A Számviteli törvény 9. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó.

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a Számviteli törvény 9. § (2) bekezdése szerint, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő a vállalkozás nagyságát jelző 3 mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó egyszerűsített éves beszámolóját a Számviteli törvény 6. § (5) bekezdés szerint (mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló) is elkészítheti, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságrendet jelző 3 érték közül bármelyik 2 nem haladja meg az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.
IFRS szerinti éves beszámoló

A Számviteli törvény szerint lehetőségük van éves beszámolójukat az IFRS-ek szerint benyújtani az alábbi vállalkozásoknak:

 • az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el,
 • a biztosító,
 • a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont pénzpiaci közvetítő és biztosításközvetítő, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó alap és alapkezelő,
 • a Számviteli törvény 155. § alapján könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság,
 • a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.

Az előzőeket nem alkalmazhatja:

 • az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,
 • a nonprofit gazdasági társaság,
 • a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület,
 • a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár.

Éves beszámolóját kötelezően az IFRS-ek szerint kell összeállítania:

 • annak a vállalkozónak, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák (tőzsdei cégek),
 • a hitelintézetnek, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak.
Összevont (konszolidált) éves beszámoló

A törvény szerint összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni – a 116-117. §-ban foglaltak kivételével – az a vállalkozó, amely egy vagy több vállalkozóhoz fűződő viszonyában a törvény 3. § (2) bekezdésének 1. pontja értelmében anyavállalatnak minősül.

Anyavállalat: az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (a továbbiakban: leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik:

 • a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy
 • más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy
 • a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
 • a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.

És akkor nézzük meg a kivételeket:

Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő 3 mutatóérték közül bármelyik 2 nem haladja meg az alábbi határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
 • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.
Egyszerűsített beszámoló

Az egyszeres könyvvitellel alátámasztott – a Számviteli törvény (2) bekezdés d) pontja szerinti – egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha azt e törvény vagy az 5-6. §-okban hivatkozott kormányrendelet lehetővé teszi.

Ez jellemzően az egyéb szervezetek, egyházi jogi személyek beszámoló készítési lehetőségét jelenti, amennyiben egyszeres könyvvitelt vezetnek.

 • Egyszerűsített beszámolót készíthet az az egyéb szervezet, amelynek az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó bevételének együttes összege – két egymást követő évben, évenként – az 50 millió forintot nem haladja meg.
 • Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az az egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves bevételének együttes összege évenként meghaladja az 50 millió forintot.
 • Éves beszámolót köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő 3 mutatóérték közül bármelyik 2 meghaladja az alábbi határértékeket:
  • a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
  • az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves bevételének együttes összege a 2400 millió forintot,
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
Várunk irodáinkban sok szeretettel akár ezzel, akár más témákkal kapcsolatban!
Mit mondanak rólunk az ügyfeleink? (rövid videó):

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesülés azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok
nem tarthatnak igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére sem.

2023-as áraink

Kérlek vedd figyelembe, hogy ha később olvasod a bejegyzést, az áraink közben változhattak. Áraink minden esetben egyéni megállapodás eredménye, az alábbi minimum árak kiindulásként szolgálnak. Az árak 2022. novembertől változtatásig érvényesek, az Áfát nem tartalmazzák.

Egyéni vállalkozó: 15 000 Ft-tól/hó
Egyéni vállalkozó átalányadózó: 22 000 Ft-tól/hó
Őstermelő (nem főállású): 10 000 Ft-tól/negyedév
Őstermelő (főállású): 30 000 Ft-tól/negyedév
Gazdasági társaság (Kft, Bt): 40 000 Ft-tól/hó
Adótanácsadás: 20 000 Ft-tól/óra
Éves zárás díja: 1 havi könyvelési díj
Bérszámfejtés: állandó 3 500 Ft/fő, alkalmi 3 500 Ft/fő

Kedvezményeink új ügyfeleink felé

Minden új ügyfelünknek a bérszámfejtését ingyen elvégezzük a 2023-as évben! Minél hamarabb leszel az ügyfelünk, annál több kedvezményre leszel jogosult.
Jelentkezz be ingyenes online vagy személyes konzultációnkra!

Kik vagyunk?

Ábrahám-Csengeri Anikó

Főkönyvelő, irodavezető
Közgazdász, Regisztrált mérlegképes könyvelő, Adótanácsadó

Vörös-Papp Gabriella

Könyvelő, bérszámfejtő
Mérlegképes könyvelő

Horváth Márta

Bérszámfejtő
Tb és bérügyi szakelőadó, Emberi erőforrás tanácsadó

Király Dóra

Számviteli ügyintéző
Államháztartási ügyintéző

Bálint Petra

Számviteli ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Fodor Vanessza

Adminisztrátor

Móricz Judit

Adminisztrátor

Kocsis Bence

Adminisztrátor

Küldd el nekünk ezt az űrlapot kitöltve, hogy felvehessük veled a kapcsolatot!

Szeretnél értesülni kedvezményeinkről és a legfrissebb adózási aktualitásokról? Iratkozz fel a kéthetente megjelenő hírlevelünkre!

Megosztási lehetőségek:

Figyelem! A bejegyzésre vonatkozó törvények és adószabályok változhattak a bejegyzés megírása óta. Kérjük kérdezze könyvelőjét vagy minket a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!

Vélemények
Kövess minket
Iratkozz fel legfrissebb híreinkre és kedvezményeinkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd a legfrissebb híreket és az aktuális kedvezményeinket!
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue